Tapu İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

 • 1

Tapu işlemleri, mülkiyetin devrini veya satışını belgelemek için kullanılan bir süreçtir. Bir gayrimenkulün tapusunu almak veya transfer etmek istiyorsanız, Türkiye’deki ilgili kanun ve yönetmelikler gereği bir dizi belgeye ihtiyacınız olacaktır. Bu belgeler, işlemlerinizin yasal ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Satış İçin Gerekli Evraklar

Gayrimenkul satışında, tapu devri için aşağıdaki belgeler gereklidir:

 1. T.C. kimlik kartı veya pasaport: Satıcı ve alıcının kimlikleri doğrulanmalıdır.
 2. Tapu belgesi: Gayrimenkulün mevcut tapusu, devrin gerçekleşebilmesi için gereklidir.
 3. Emlak vergisi makbuzu: Satılan gayrimenkulün son yıl için ödenmiş emlak vergisi makbuzunun aslının ibraz edilmesi gerekir.
 4. Yabancı bir alıcı varsa, Türkiye’de yasal olarak konaklama hakkını gösteren belge: Bu, genellikle bir oturma izni veya benzeri bir belge olabilir.

Miras Yoluyla Tapu Devri İçin Gerekli Evraklar

Miras yoluyla gayrimenkul devralmak isteyenler için aşağıdaki belgeler gereklidir:

 1. Vasiyetname veya mahkeme kararı: Miras hakkını belgelemek için gereklidir.
 2. T.C. kimlik kartı veya pasaport: Kimlik doğrulama amacıyla.
 3. Emlak vergisi makbuzu: Gayrimenkulün son yıl için ödenmiş emlak vergisi makbuzunun aslının ibraz edilmesi gerekir.
 4. Veraset ve intikal belgesi: Bu belge, mirasçıların paylaşımını belirler ve tapu devri için gereklidir.

Tapu İşlemleri İçin Ek Bilgiler ve Uyarılar

Tapu işlemleri sırasında dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar vardır:

 1. Gayrimenkulün değerini belirlemek için bir değerleme raporu gerekebilir.
 2. Tapu işlemleri sırasında bir emlak komisyoncusu veya avukatın hizmetlerini kullanmayı düşünebilirsiniz. Bu profesyoneller, belgelerin düzgün bir şekilde hazırlanmasına ve sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesine yardımcı olabilirler.
 3. Her türlü tapu işlemi, tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilir ve tarafların (veya resmi vekillerinin) işlemler sırasında hazır olmaları gerekir.
 4. Tapu devri sırasında ödenmesi gereken harçlar ve vergiler vardır.

Sonuç olarak, tapu işlemlerinde doğru belgelerin toplanması ve sunulması, işlemlerin düzgün ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu nedenle, hangi işlemi gerçekleştiriyor olursanız olun, gerekli belgeleri önceden toplamak ve hazırlamak önemlidir.

İpotek İçin Gerekli Evraklar

Eğer gayrimenkulünüzü ipotek altına almayı düşünüyorsanız, aşağıdaki belgelere ihtiyacınız olacaktır:

 1. T.C. kimlik kartı veya pasaport: Kimlik doğrulama amacıyla.
 2. Tapu belgesi: Gayrimenkulün mevcut tapusu, ipotek işlemleri için gereklidir.
 3. Borç belgesi: Borcu doğrulamak için gereklidir. Bu belge genellikle bir kredi sözleşmesi veya borç senedi olabilir.
 4. Emlak vergisi makbuzu: Gayrimenkulün son yıl için ödenmiş emlak vergisi makbuzunun aslının ibraz edilmesi gerekir.

Gayrimenkulün Kat Mülkiyetine Geçiş İçin Gerekli Evraklar

Kat mülkiyetine geçiş sürecinde, aşağıdaki belgelere ihtiyacınız olacaktır:

 1. T.C. kimlik kartı veya pasaport: Kimlik doğrulama amacıyla.
 2. Kat irtifakı tapusu: Kat mülkiyetine geçiş için, öncelikle kat irtifakı tapusunun olması gerekmektedir.
 3. Emlak vergisi makbuzu: Gayrimenkulün son yıl için ödenmiş emlak vergisi makbuzunun aslının ibraz edilmesi gerekir.
 4. Binanın kullanma izin belgesi: Binanın tamamlandığını ve kullanıma hazır olduğunu gösteren belge.
 5. Kat mülkiyeti kurma beyannamesi: Bu belge, binanın farklı bölümlerinin mülkiyet durumunu belirler.

Tapu İşlemlerinde Noter Onayı

Bazı tapu işlemleri, özellikle de satış sözleşmeleri, noter onayı gerektirir. Bu süreçte genellikle aşağıdaki belgelere ihtiyaç duyulur:

 1. Satış sözleşmesi: Alıcı ve satıcının anlaştığı koşulları belirten belge, noter onayı gerektirir.
 2. T.C. kimlik kartı veya pasaport: Noter, alıcı ve satıcının kimliklerini doğrulamak için bu belgelere ihtiyaç duyar.

Tapu işlemleri sırasında tüm bu belgeleri hazırlamak ve sunmak önemlidir. Ancak, her durum ve durumun kendine özgü gereklilikleri olduğunu unutmamak gerekir. Bu nedenle, herhangi bir işlem yapmadan önce bir emlak profesyoneli veya hukuk danışmanı ile görüşmek genellikle en iyi yol olacaktır.

İmar Barışı İçin Gerekli Evraklar

Türkiye’de imar barışı, yapılaşmanın düzensiz olduğu veya yapı kullanma izni olmayan binalar için uygulanan bir düzenlemeyi ifade eder. İmar barışı için aşağıdaki belgelere ihtiyaç duyulur:

 1. Yapının tapu belgesi veya kira sözleşmesi: Yapının varlığını ve sahipliğini kanıtlar.
 2. Yapıyı gösteren fotoğraflar: Yapının mevcut durumunu belgelemek için gereklidir.
 3. Yapının bulunduğu arsanın ada ve parsel bilgileri: Bu bilgiler, yerel belediyenin veya tapu sicil müdürlüğünün kayıtlarında bulunabilir.
 4. T.C. kimlik numarası veya yabancı uyruklular için yabancı kimlik numarası.

Arazi Tapusu İçin Gerekli Evraklar

Eğer arazi satın almayı veya arazi tapusu devretmeyi düşünüyorsanız, aşağıdaki belgelere ihtiyacınız olacaktır:

 1. T.C. kimlik kartı veya pasaport: Kimlik doğrulama amacıyla.
 2. Tapu belgesi: Arazinin mevcut tapusu, devrin gerçekleşebilmesi için gereklidir.
 3. Emlak vergisi makbuzu: Satılan gayrimenkulün son yıl için ödenmiş emlak vergisi makbuzunun aslının ibraz edilmesi gerekir.

Tapu İşlemlerinde Ortaklık ve Hisse Devri

Gayrimenkulün ortak mülkiyeti durumunda veya hisse devri gerektiren durumlarda, aşağıdaki belgelere ihtiyaç duyulur:

 1. T.C. kimlik kartı veya pasaport: Kimlik doğrulama amacıyla.
 2. Tapu belgesi: Gayrimenkulün mevcut tapusu, hisse devrinin gerçekleşebilmesi için gereklidir.
 3. Hisse devir sözleşmesi: Bu belge, hisse devir şartlarını belirler ve noter huzurunda imzalanmalıdır.
 4. Emlak vergisi makbuzu: Gayrimenkulün son yıl için ödenmiş emlak vergisi makbuzunun aslının ibraz edilmesi gerekir.

Tapu işlemleri çoğunlukla karmaşık ve zaman alıcı olabilir, fakat gerekli belgelerin tam ve doğru bir şekilde hazırlanması ve sunulması bu süreci çok daha kolay ve hızlı hale getirir. Her türlü işlem öncesi, bir hukuk danışmanı veya emlak profesyoneli ile görüşmekte fayda vardır.

Tartışmaya Katıl

Listeleri Karşılaştır

Karşılaştırmak